સરકારી કેન્દ્રીય કાર્મચારી માટે મહત્વના સમાચાર

સરકારી કેન્દ્રીય કાર્મચારી માટે મહત્વના સમાચાર

સરકારી કેન્દ્રીય કાર્મચારી માટે મહત્વના સમાચાર: કેન્દ્ર સરકારે પોતાના તમામ વિભાગોને એ સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું છે કે તેમના હેઠળ કામ …

Read more

હે રામ! ખેડૂતો માટે સરકારની ચેતવણી, નકલી બીજ ખરીદીને ભરાઈ નહીં પડતા

હે રામ! ખેડૂતો માટે સરકારની ચેતવણી, નકલી બીજ ખરીદીને ભરાઈ નહીં પડતા

ખેડૂતો માટે સરકારની ચેતવણી : ગુજરાતમાં ઘણા સમયથી નકલી બિયારણને કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થયું હોવાની વિગતો મળી રહી છે. …

Read more

ગુજરાત વરસાદની આગાહી

ગુજરાત વરસાદની આગાહી

ગુજરાત વરસાદની આગાહી : ચક્રવાત બિપરજોયના કારણે ગુજરાત પ્રદેશમાં ચોમાસાનો વરસાદ થવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, ગુજરાતના અમુક …

Read more